VÍME AKTUÁLNĚ!

25. křesťanský ples

Logo plesV sobotu 4. února se koná v Katovicích v KD 25. křesťanský ples. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace na přiloženém plakátku.

Těšíme se na viděnou na plese

k

Výsledek TS 2017 ve FCH Katovice


ts Dražejov    V letošní Tříkrálové sbírce se v našich obcích vybralo 154 261 Kč. Je to velký úspěch všech vedoucích skupinek, koledníků i těch kteří jakkoli přispěli. Nejvíce nás těší, že koledníci navštívili všechny obce v našich farnostech a nesli tak Boží požehnání všem lidem. Je jasně zřejmé, že žijeme mezi lidmi kteří mají otevřená srdce. Vám všem patří velký dík.

     Výčetka jednotlivých obcí

         ts 2017 fch katovice.pdf

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Turnaj ve stolním fotbálku

centrumVšichni, kteří si chcete zahrát stolní fotbálek, jste srdečně zváni v pátek 30.12. na faru do Katovic do centra P.J.Jílka. Turnaj začíná ve 14h. a týmy se budou tvořit na místě.

turnaj 30.12. 2016.pdf

V lednu proběhne již posedmnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci. Snímek Lubomír Kotek

V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.