FCH Katovice se ve svých aktivitách nejprve zaměřovala na pomoc starým lidem. Dnes se snažíme našimi aktivitami pomáhat vše lidem od dětí,  mládeže a celých rodin, staré nevyjímaje. Snažíme se, aby se každý cítil plnoprávným členem své rodiny doma, ve farnosti nebo v naší charitě. Proto děláme tyto aktivity:

Ministrantská pouť 18.5. 2019

Ministrantská pouť 18.5. 2019

Přijměte pozvání na ministrantskou pouť do Katovic  v sobotu 18.5. od 9h. Bližší informace na plakátku. Jsou vítáni ministranti a ministrantky, jejich doprovod a ti kteří ještě váhají.

ministrantská pouť Katovice

Velikonoční přání FCH Katovice 2019

Velikonoční přání FCH Katovice 2019

Přejeme Vám všem i Vašim blízským pořehnané Velikonoce. FCH Katovice.

Přání k Vel. FCH Katovice

Pozvánka na setkání před Velikonocemi 6.4. 2019

Pozvánka na setkání před Velikonocemi 6.4. 2019

Zveme všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na Velikonoce, 6. dubna do KD v Katovicích. Bude zde možné přijmout svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistii. Je možné se také setkat a pohovořit u drobného pohoštění. Bližší informace jsou na plakátku.

plakátek 1

plakátek 2

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

V dnešních dnech vyšel první zpravodaj naší charity pro letošní rok. Je v něm nabídka mší svatých na Velikonoce, duchovní slovo, akce v Centru P. Josefa Jílka a další zprávy a  pozvánky. Prožijte klidnou postní dobu a požehnané Velikonoce.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2019

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Koledníci z Jilemnice. Foto Jakub Žák

Celkem 119 184 663 korun. Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. Kluci a děvčata v přestrojení za tři krále koledovali a vybírali peníze do pokladniček prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika nyní děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Pozvánka na 27. křesťanský ples

Pozvánka na 27. křesťanský ples

Přijměte pozvání na 27. křesťanský ples v Katovicích. Koná se 9.2. 2019 od 20:00h. Všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace jsou na plakátech.

27. Kř. pl. v.

27. kř. pl. š.

Výsledky TS 2019 ve FCh Katovice

Výsledky TS 2019 ve FCh Katovice

Od 5. do 7. ledna probíhala v našich farnostech Katovice, Kraselov, Volenice a Střelské Hoštice Tříkrálová sbírka 2019. Koledovalo celkem 42 skupin. V nich bylo více než 160 lidí, kteří navštívili všechny naše obce. Nejcennější je, že nesli Boží požehnání do všech našich obcí a domovů. Nabídli možnost přispět na projekty Charity. Lidé nás opět mile překvapili, protože se u nás vykoledovalo 180 735 Kč. Moc všem děkujeme a vyprošujeme jim Boží požehnání. Bližší informace o rozdělení TS 2019 u nás, jsou na plakátku. Ještě jednou všem děkujeme a Pán Bůh Vám to odplať

Výsledky TS 2019 FCH Katovice

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná v sobotu 5. ledna a pokračuje v neděli 6. ledna. Prosíme o vstřícnost a štědrost k tříkrálovým koledníkům. Děkujeme. 

Před silvestrovské setkání 29.12. 2018

centrumZveme všechny farníky na předsilvestrovské posezení s písničkou  do Katovic na faru do CPJJ.

silvestr v katovic

Vánoční turnaj

centrumPřijměte pozvání na vánoční turnaj ve stolním fotbálku a dalších hrách v pátek 28.12. od 14 h. v CPJJ v Katovicích.

turnaj 28.12. 2018.pdf