Pro naši charitu jsou důležité rodiny, ve kterých mohou vyrůstat děti a mít zde stálé zázemí a pevnou jistotu. Ta je důležitá i pro nejstarší členy, kteří by měli mít možnost v rodinách klidně dožít. Neseme jako bolest, když se rodiny rozdělují, nebo jsou neúplné. Snažíme se všem pomoci nalézt společný čas pro sebe, a tak pomoci najít cestu lidí k sobě.  Proto nabízíme, pokud je to v našich možnostech, aby děti i jejich rodiny smysluplně trávily společně svůj volný čas.    V těchto aktivitách spolupracujeme s farnostmi, obcemi a o.s. BEZ.

Slavnost Těla a krve Páně v Katovicích 23.6. 2019

Slavnost Těla a krve Páně v Katovicích 23.6. 2019

Zveme všechny na slavnost Těla a krve Páně - Božího Těla do Katovic v neděli 23.6. od 14 hodin. Na konci mše svaté je průvod ke 4 oltářům, abychom vyjádřili, že Kristus jde k nám do našich domovů a míst kdě žijeme a pracujeme. Tato mše svatá je v našich farnostech jediná. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace jsou na přiloženém plakátku.

Boží Tělo 2019

 

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2019

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2019

Vyšel nový zpravodaj naší charity pro léto 2019. Najdete v něm článek P. J. Turka, který se loučí před odchodem do Jindřichova Hradce. Dále zde najdete informace a akce na celé léto v našich farnostech Katovice, Kraselov, Stř. Hoštice a Volenice. Přejeme všem požehnaný letní čas.

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2019

Jílkův pohár 22.6. 2019

Jílkův pohár 22.6. 2019

V sobotu 22.6. 2019 od 14h. vás zveme na další ročník Jílkova poháru. Ten se uskuteční na faře v Katovicích v Centru P. J. Jílka. Je zvaná celá rodina, aby její členové společně strávili hezké odpoledne. Bližší informace na plakátku. Děkujeme za podporu nadaci KONABO.

Jílkův pohár 22.6. 2019

Farní flórbalový turnaj v Katovicích

Farní flórbalový turnaj v Katovicích

Zveme všechny, kteří si rádi zasportují na farní Filipojakubský flórbalový turnaj. Koná se v sobotu 8.6. od 9 h. v ZŠ Katovice. Rádi uvidíme hrát celou rodinu. Bližší informace jsou na plakátku.

06.08_fj_turnaj ve florbale_2019_fin.pdf  

Noc kostelů Katovice 24.5.

Noc kostelů Katovice 24.5.

Zveme vás na Noc kostelů do Katovic 24.5. od 18h. Informace k programu jsou na plakátku.

Noc kostelů Katovice

Ministrantská pouť 18.5. 2019

Ministrantská pouť 18.5. 2019

Přijměte pozvání na ministrantskou pouť do Katovic  v sobotu 18.5. od 9h. Bližší informace na plakátku. Jsou vítáni ministranti a ministrantky, jejich doprovod a ti kteří ještě váhají.

ministrantská pouť Katovice

Velikonoční přání FCH Katovice 2019

Velikonoční přání FCH Katovice 2019

Přejeme Vám všem i Vašim blízským pořehnané Velikonoce. FCH Katovice.

Přání k Vel. FCH Katovice

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2019

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2019

Přijměte pozvání na bohoslužby v našich farnostech Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice ve Svatém týdnu 2019.

Velikonoce 2019.pdf 

Pozvánka na setkání před Velikonocemi 6.4. 2019

Pozvánka na setkání před Velikonocemi 6.4. 2019

Zveme všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na Velikonoce, 6. dubna do KD v Katovicích. Bude zde možné přijmout svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistii. Je možné se také setkat a pohovořit u drobného pohoštění. Bližší informace jsou na plakátku.

plakátek 1

plakátek 2

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

V dnešních dnech vyšel první zpravodaj naší charity pro letošní rok. Je v něm nabídka mší svatých na Velikonoce, duchovní slovo, akce v Centru P. Josefa Jílka a další zprávy a  pozvánky. Prožijte klidnou postní dobu a požehnané Velikonoce.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2019