Jak můžete podpořit Farní charitu Katovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby pro potřebné u nás.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

1. zpravodaj FCh Katovice v roce 2017

obr. zpr. č. 1Vyšel letošní první zpravodaj naší charity i farností Katovice, Kraselov, Volenice a stř. Hoštice. Naleznete v něm slovíčko P. Jana Turka, velikonoční bohoslužby a akce do začátku června. Na vše jste srdečně zváni.

Zpravodaj FCH Katovice č. 1 2017.pdf

25. křesťanský ples

Logo plesV sobotu 4. února se koná v Katovicích v KD 25. křesťanský ples. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace na přiloženém plakátku.

Těšíme se na viděnou na plese

k

Výsledek TS 2017 ve FCH Katovice


ts Dražejov    V letošní Tříkrálové sbírce se v našich obcích vybralo 154 261 Kč. Je to velký úspěch všech vedoucích skupinek, koledníků i těch kteří jakkoli přispěli. Nejvíce nás těší, že koledníci navštívili všechny obce v našich farnostech a nesli tak Boží požehnání všem lidem. Je jasně zřejmé, že žijeme mezi lidmi kteří mají otevřená srdce. Vám všem patří velký dík.

     Výčetka jednotlivých obcí

         ts 2017 fch katovice.pdf

Vyšel nový zpravodaj na zimu 2016-17

zpravodaj fch katovice Vyšel nový zpravodaj naší charity na zimu 2016-17. Přejeme všem požehnaný advent i Vánoce.

zpravodaj fch katovice

Posvícení na faře v Katovicích

centrumZveme vás 23. října na faru do Katovic do centra P. J. Jílka, kde budeme oslavovat posvěcení kostela. Je možno se setkat,  zazpívat si a popovídat. Bližší informace na plakátku.

posv

Jílkův pohár 2. kolo


7671-2015-09-13-17-50-26Zveme celé rodiny i jednotlivce na další kolo Jílkova poháru 24. září na faře v Katovicích. Informace jsou na plakátku. všichni jste srdečně vítáni.

jilkuv pohar 2016 2. kolo

Ministrantský turnaj 10.9. 2016

centrumZveme všechny ministrantky a ministranty na Filipojakubský fotbalový turnaj v sobotu 10. září. Informace na plakátku. Všichni jste srdečně zváni.

min. turnaj 2016

Pouť ke svaté Anně u Kraselova 24.7. 2016

plakJste všichni srdečně zváni na pouť ke svaté Anně u Kraselova v neděli 24.7.        Mše svatá bude objetována za naše rodiny i celý náš kraj. V sobotu 23.6.a v neděli dopoledne bude hrát na varhany pan Rejšek.

Slavnost Těla a krve Páně v Katovicích

centrumFarní charita Katovice Vás srdečně zve na Slavnost Těla a krve Páně - Božího Těla v Katovicích na farní zahradě v neděli 29.5. ve 14h. Jste srdečně zváni na mši svatou, průvod i posezení po skončení obřadů.

 

slavnost bo

Napsali o nás v Katolickém týdeníku č.13 / 2016

O našem setkání před Velikonocemi napsali do Katolického týdeníku č. 13 / 2016. Jsme moc rádi, že to co se děje u nás ve farnostech je viditelné i navenek a může to druhé inspirovat. Moc děkujeme Radkovi Gálisovi a celé redakci za tuto podporu.

Bůh Vám žehnej.

obrázek JPEG