Jak můžete podpořit Farní charitu Katovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby pro potřebné u nás.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Pouť na sv. Anně u Kraselova 30.7. 2017

Sv. AnnaZveme všechny poutníky ze širokého okolí na pouť ke sv. Anně u Kraselova, která se koná 30.7. 2017. Před poutí a v sobotu se konají koncerty pana Rejška a ve čtvrtek před poutí je brigáda na přípravu poutě. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace na plakátku.

plak

 

Arcibiskup Jan Graubner: Služba lásky patří do každé farnosti

Děti z Veselíčka. Foto: Lubomír Kotek

„Důležité je, aby každá farnost, která se chce považovat za živou a zdravou, měla rozvinutou péči o potřebné. (…) Není lehké potřebné najít a pomoc nabídnout tak, aby neurazila či neponížila. Je to škola lásky, která umí vidět a byt taktní,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úvodu přílohy Caritas 2/2017, který vyšla v Katolickém týdeníku č. 18. Příloha je věnována místním Charitám – základním jednotkám celé organizace.

Předvelikonoční setkání v KD v Katovicích 1.4. 2017

Předvelikonoční setkání v KD v Katovicích 1.4. 2017

Zveme vás jako každý rok na setkání před Velikonovemi. Koná se 1. dubna v KD v Katovicích a je určeno pro všechny, kteří se chtějí duchovně připravit na Velikonoce, sejít se s vrstevníky a přijmout svátosti pomazání nemocných, svatou zpověď nebo eucharistii. Do všech míst našich farností jede doprava, která je zdarma a má umožnit všem přijet. Rozpis je na plakátku v příloze.

Všechny, zvlášť dříve narozené, zveme a těšíme se na setkání.

plak

1. zpravodaj FCh Katovice v roce 2017

obr. zpr. č. 1Vyšel letošní první zpravodaj naší charity i farností Katovice, Kraselov, Volenice a stř. Hoštice. Naleznete v něm slovíčko P. Jana Turka, velikonoční bohoslužby a akce do začátku června. Na vše jste srdečně zváni.

Zpravodaj FCH Katovice č. 1 2017.pdf

25. křesťanský ples

Logo plesV sobotu 4. února se koná v Katovicích v KD 25. křesťanský ples. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace na přiloženém plakátku.

Těšíme se na viděnou na plese

k

Výsledek TS 2017 ve FCH Katovice


ts Dražejov    V letošní Tříkrálové sbírce se v našich obcích vybralo 154 261 Kč. Je to velký úspěch všech vedoucích skupinek, koledníků i těch kteří jakkoli přispěli. Nejvíce nás těší, že koledníci navštívili všechny obce v našich farnostech a nesli tak Boží požehnání všem lidem. Je jasně zřejmé, že žijeme mezi lidmi kteří mají otevřená srdce. Vám všem patří velký dík.

     Výčetka jednotlivých obcí

         ts 2017 fch katovice.pdf

Vyšel nový zpravodaj na zimu 2016-17

zpravodaj fch katovice Vyšel nový zpravodaj naší charity na zimu 2016-17. Přejeme všem požehnaný advent i Vánoce.

zpravodaj fch katovice

Posvícení na faře v Katovicích

centrumZveme vás 23. října na faru do Katovic do centra P. J. Jílka, kde budeme oslavovat posvěcení kostela. Je možno se setkat,  zazpívat si a popovídat. Bližší informace na plakátku.

posv

Jílkův pohár 2. kolo


7671-2015-09-13-17-50-26Zveme celé rodiny i jednotlivce na další kolo Jílkova poháru 24. září na faře v Katovicích. Informace jsou na plakátku. všichni jste srdečně vítáni.

jilkuv pohar 2016 2. kolo

Ministrantský turnaj 10.9. 2016

centrumZveme všechny ministrantky a ministranty na Filipojakubský fotbalový turnaj v sobotu 10. září. Informace na plakátku. Všichni jste srdečně zváni.

min. turnaj 2016