Jak můžete podpořit Farní charitu Katovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby pro potřebné u nás.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Setkání před Velikonocemi 12.3. 2016

V sobotu 12. března se uskuteční předvelikonoční setkání v KD v Katovicích. Chceme zvláště v letošním roce milosrdenství, který vyhlásil papež František, aby všichni lidé z našich farností měli možnost se smířit s Bohem ve svátosti smíření, setkat se s ním při mši svaté a pokud jsou nemocní zažít milost uzdravení duše i těla ve svátosti pomazání nemocných.

Všichni jste srdečně zváni k setkání s Bohem i lidmi.

plakat 2016.pdf

plakat 2016 na vysku.pdf

Vyšel první zpravodaj roku 2016

 Vyšel nový zpravodaj naší farní charity Katovice se slovem P. Jana Turka a informacemi z charity a velikonočním rozpisem booslužeb.

zpravodaj fch katovice č.1 2016 

Mezinárodní den modlitby a osvěty proti obchodování s lidmi

Foto: Sheahen/Caritas.

Caritas Internationalis vyzývá, abychom se dnes, 8. února, připojili k Mezinárodnímu dni modlitby a osvěty proti obchodování s lidmi. Mezinárodní den připomíná památku svaté Josefíny Bakhity, súdánské řeholnice, která byla jako malá dívka uloupena, opakovaně prodávána do otroctví a zneužívána.

Česká spořitelna pomáhá díky mobilní dárcovské aplikaci Melinda

Melinda.

Česká spořitelna vydává novou dárcovskou mobilní aplikaci Melinda, jejímž prostřednictvím mohou lidé přispívat na různé dobročinné projekty a neziskové organizace. Přispět lze jednorázově nebo pravidelně při každé platbě kartou, a to zaokrouhlováním platby. Příspěvky zaslané pomocí aplikace Melinda jsou navíc daňově uznatelné. Používáte-li operační systém Android, můžete si Melindu stáhnout v Google Play, pro operační systém iOS ji najdete v Apps Storu.

Pozvánka na 24. křesťanský ples do Katovic

Zveme všechny na 24. křesťanský ples v sobotu 6. února do KD v Katovicích

Je pro vás připraveno příjemné prostředí a dobrá hudba. Info na plakátku.

Jste všichni srdečně zváni.

kr.pl.24 2016.pdf

Natočili naše koledníky

Naše tříkrálové koledníky z Katovic natočili pro Strakonickou televizi. Informace jsou sice o OCH Strakonice, ale naše výsledky jsou v příloze. Všem vedoucím, malým koledníkům a dárcům ještě jednou veký dík.

 "https://www.youtube.com/embed/Ba-2FwNePL8?feature=player_profilepage"

ts 2016 fch katovice 2.pdf

Výsledky TS ve FCH Katovice 2016

  V naší farní charitě v Katovicích jsme sečetli všechny kasičky ve středu 13.1. 2016

  Výtěžek sbírky činí 140 431 Kč.

  Je to pro nás velké překvapení a všem vedoucím skupinek, koledníkům, dárcům a dobrodincům děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání a milosti.

 Sumář jednotlivých obcí je v příloze.  Ještě jednou, všem patří veký dík.

ts 2016 fch katovice 2.pdf

Výběrové řízení - asistent koordinátora Dobrovolnického centra

Asistent koordinátora Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice - zástup za mateřskou dovolenou, s nástupem od 1. března 2016. Popis pracovní pozice a další informace naleznete v tomto článku.

Pozvánka pro vedoucí skupinek koledníků

V úterý 29.12. 2015 v 18 hodin se na faře v Katovicích sejdou všichni vedoucí skupinek koledníků pro TS 2016. Domluví se na organizaci Tříkrálové sbírky v našich farnostech. Když se budete chtít přidat, přijďte, budete srdečně vítáni.

 

pozvanka vedoucich i kol. 2016.pdf

Vyšel nový zpravodaj naší charity na podzim 2015

Vyšel nový zpravodaj FCH Katovice a našich farností na podzim 2015.

Těšíme se s vámi na viděnou na některé z plánovaných akcí.

 

zpravodaj fch katovice c.3 2015.pdf.