Jak můžete podpořit Farní charitu Katovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby pro potřebné u nás.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Pátek 31. X.: Den půstu za mír na Blízkém východě, v Africe a na Ukrajině

Biskupové českých a moravských diecézí vyhlásili pastýřským listem na pátek 31. října Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině. Zároveň vyzvali k celonárodní sbírce na pomoc lidem v těchto zemích.

Sv Anna 2014

Zveme všechny na pouť ke svaté Anně u Kraselova v neděli  27. července 2014. Bližší informace jsou v přiložených souborech.

 

 

Plakat 2014.pdf     Priprava 2014.doc

Slavnost Těla a Krve Páně

Zveme všechny na slavnost Těla a krve Páně - Božího Těla do Katovic na farní zahradu v neděli 22.6. od 14 h.

SLAVNOST B.T. 2014.pdf

Nový zpravodaj FCH Katovice na léto 2014

Vyšel nový zpravodaj s informacemi na léto. Jste vítáni na všech aktivitách, které pořádáme , nebo na nichž se podílíme.

Zpravodaj FCh Katovice c. 2 2014.pdf

6. ročník Jílkova poháru

V sobotu 21.6. se od 14h. koná na farní zahradě v Katovicích 6 ročník Jílkova poháru. Jsou zváni všichni, kteří chtějí strávit společně hezké odpoledne.

Jilkuv pohar 2014 1. kolo.pdf

Povodně 2013 – rok poté

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Sbírka trvanlivých potravin, dětských hygienických a školních potřeb trvá od 29. dubna do 6. června 2014 a je určena pro národnostní menšiny Čechů a Slováků v Tileagdu v Rumunsku. Humanitární pomoc z Č. Budějovic do Rumunska odjede v květnu a v červnu. Přispějte prosím »»»

Setkání před Velikonocemi

Farní charita Katovice a farnosti Kraselov, Volenice, Střelské Hoštice a Katovice vás zvou na předvelikonoční setkání starých a nemocných, kteří se chtějí setkat mezi sebou i s Pánem. Setkání se koná v KD v Katovicích v sobotu 5. dubna od 9:00h.

Charita otevřela DMS UKRAJINA

Charita ČR pokračuje ve finanční sbírce na pomoc Ukrajině, současně také otevírá dárcovskou SMS ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777.