Jak můžete podpořit Farní charitu Katovice

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby pro potřebné u nás.

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Související informace:

Za Vaší pomoc a podporu předem děkujeme.

Aktuality:

Setkání starých před Velikonocemi 2013

Setkání starých před Velikonocemi 2013

Dne 16. března se uskutečnilo v KD v Katovicích setkání našich seniorů.

Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2013 ve FCH Katovice

Tříkrálová sbírka 2013 se mohla ve FCH Katovice uskutečnit díky 28 vedoucím skupinek a více než sedmdesáti malým koledníkům, kteří roznášeli Boží požehnání do 25 obcí ve farnostech Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Lidé otevírali nejen své domovy, ale i srdce a proto se vybralo 103 692 Kč. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli, koledovali, vedli skupinky, modlili se za zdárný průběh, nebo jinak pomohli. Pán Bůh vám vaši štědrost jistě odplatí. Těšíme se, že se sejdeme na některé z akcí pořádaných FCH Katovice. 

 Připojujeme přehled výsledků v jenotlivých obcích.

 TS 2013 FCH Katovice.pdf

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Pomoc při Tříkrálové sbírce 2013

Pokud máte zájem pomoci při Tříkrálové sbírce 2013 v obcích farností Katovice, Kraselov, Volenice a Střelské Hoštice, přihlaste se u členů FCH Katovice. Jsou vítány děti ( jako králové ) i dospělí ( vedoucí skupin ). Žehnání koledníkům bude v neděli 30.12. 2012. Schůzka vedoucích skupin bude 3.1. 2013 v 18:00h na faře v Katovicích.

Pozvanka kostel 2013.pdf

Postní almužna pomůže zmírnit následky požáru

Ve farnosti Hradec Králové - Pražské předměstí se loni duchovně-formační akce Postní almužna nesetkala s valnou odezvou. Letos však vybírali na konkrétní pomoc - příspěvek knězi na opravu vyhořelé fary. A výsledek stál za to...

Českobudějovický deník 3. 1. 2012

o Tříkrálové sbírce zde

Zahájení Tříkrálové sbírky 2012

Zahájení Tříkrálové sbírky 2012

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky se bude konat v úterý 3. ledna od 14.30 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.