Naši činnost zastřešuje DCH České Budějovice.  Spolupracujeme s okolními charitami, našimi  farnostmi a obecními úřady v našem regionu. Dále spolupracujeme s BEZ o.s.

 Jsme charita dobrovolná a naše aktivity jsou financovány z výtěžku plesu, Tříkrálové sbírky, příspěvků městyse  Katovice a drobných dárců. Za podporu všem patří  velký dík.