Farní charita Katovice

pracuje od roku 1995 jako organizace lidí s křesťanskými hodnotami. Naše aktivity realizujeme ve volném čase. Je to projev naší víry, obětavosti a lásky ke Kristu i k lidem. Sdružujeme lidi z farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Snažíme se o to, aby z každé obce byl v charitě alespoň jeden člověk, který bude schopen účinně a fundovaně pomoci liden v nouzi ve svém nejbližším okolí a také bude schopen předávat informace o činnosti místní charity. Jsme otevření všem, kteří mají ochotné a obětavé srdce a ruce.

Aktuálně:

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2019

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2019

Přijměte pozvání na bohoslužby v našich farnostech Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice ve Svatém týdnu 2019.

Velikonoce 2019.pdf 

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

Vyšel první zpravodaj FCH Katovice pro rok 2019

V dnešních dnech vyšel první zpravodaj naší charity pro letošní rok. Je v něm nabídka mší svatých na Velikonoce, duchovní slovo, akce v Centru P. Josefa Jílka a další zprávy a  pozvánky. Prožijte klidnou postní dobu a požehnané Velikonoce.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2019

Pozvánka na 27. křesťanský ples

Pozvánka na 27. křesťanský ples

Přijměte pozvání na 27. křesťanský ples v Katovicích. Koná se 9.2. 2019 od 20:00h. Všichni jste srdečně vítáni. Bližší informace jsou na plakátech.

27. Kř. pl. v.

27. kř. pl. š.

Vánoční přání FCH Katovice

Vánoční přání FCH Katovice

FCH Katovice přeje všem lidem požehnané Vánoce a celý nový rok 2019

Vánoční přáníFCH Katovice

Vyšel náš charitní zpravodaj na zimu 2018-19

centrumVyšel náš nový charitní zpravodaj na zimu 2018-19. Je v něm duchovní zamyšlení kněze P.JanaTurka a zprávy z naší charity a našich farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Přejeme všem požehnaný adventní čas i čas Vánoc.

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2018

 

Cena charity

Cena charity

 31 října jsme obdrželi cenu charity za dobrovolnickou činnost. Tu předal Miroslavu Čapkovi v Obecním domě v Praze ředitel Charity ČR Lukáš Curylo a náš biskup Pavel Posád. Je to velké ocenění našich aktivit a práce. Bereme to také jako ocenění všech dobrovolníků pracujících pro druhé. Všem, kteří nás nominovali a vybrali děkujeme. Díky i za článek do KT.

cena charity kt 20. - 26. 11.2018. lep

Cena Charity 2018 putuje do jihočeských Katovic

Cena Charity 2018 putuje do jihočeských Katovic

Praha, České Budějovice, KatoviceCena Charity ČR 2018 za rozvoj charitního díla byla 31. října 2018 v pražském Obecním domě udělena devíti nominovaným z celé České republiky. Všechny oceněné spojuje obětavá práce pro druhé v rámci díla Charity ČR. Uznání se dostalo také Miroslavu Čapkovi z jihočeských Katovic.

Pět mužů a čtyři ženy obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika

Hana Mácová, Miroslav Čapek, Kateřina Litošová (sestra Dagmar) s diplomy. Foto Lubomír Kotek

Charita má mnoho tváří. Jsou to nejen tváře klientů, ale také osmi tisíc zaměstnanců. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Charita se snaží jejich přínos každoročně ocenit tím, že vybrané zástupce nominuje na Cenu Charity. Letos ji obdrželo devět zaměstnanců ze všech diecézí.

Socha pro P.J.Jílka

Socha pro P.J.Jílka

V Katovicích jsme 18.10. požehnali sochu na připomínku 110 let od narození P.J.Jílka. Sochu požehnal P. Janoušek a P. Jan Turek. Autorem sochy je Oldřich Drábek z Choustníka. Děkujeme za invenci a citlivost pro vzácné lidi.

110 v

Pozvánka na 110 let od narození P.J.Jílka

Pozvánka na 110 let od narození P.J.Jílka

Přijměte pozvání na oslavy 110 let od narození P.J.Jílka, který byl faréřem v naší farnosti ve 30. letech minulého století a za 2. sv. války se zapojil do odboje. Po zatčení a odsouzení dále působil jako statečný duchovní, který vedl všechny ke Kristu. Byl sťat 20. dubna 1945 v Brandenburku. Byl posledním  popraveným vězeněm k narozeninám Adolfa Hitlera. P.J.Jílek je naším velkým vzorem a věříme že nám v nebi žehná. Bližší informace jsou na plakátu. Všichni jste srdečně do Katovic zváni.

plak