Farní charita Katovice

pracuje od roku 1995 jako organizace lidí s křesťanskými hodnotami. Naše aktivity realizujeme ve volném čase. Je to projev naší víry, obětavosti a lásky ke Kristu i k lidem. Sdružujeme lidi z farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Snažíme se o to, aby z každé obce byl v charitě alespoň jeden člověk, který bude schopen účinně a fundovaně pomoci liden v nouzi ve svém nejbližším okolí a také bude schopen předávat informace o činnosti místní charity. Jsme otevření všem, kteří mají ochotné a obětavé srdce a ruce.

Aktuálně:

Pozvánka na 110 let od narození P.J.Jílka

Pozvánka na 110 let od narození P.J.Jílka

Přijměte pozvání na oslavy 110 let od narození P.J.Jílka, který byl faréřem v naší farnosti ve 30. letech minulého století a za 2. sv. války se zapojil do odboje. Po zatčení a odsouzení dále působil jako statečný duchovní, který vedl všechny ke Kristu. Byl sťat 20. dubna 1945 v Brandenburku. Byl posledním  popraveným vězeněm k narozeninám Adolfa Hitlera. P.J.Jílek je naším velkým vzorem a věříme že nám v nebi žehná. Bližší informace jsou na plakátu. Všichni jste srdečně do Katovic zváni.

plak

Jílkův pohár v neděli 16. září 2018

Jílkův pohár v neděli 16. září 2018

V neděli 16. září vás zveme na Jílkův pohár (2. kolo) na faře v Katovicích. Je to akce, při které může celá rodina společně strávit celé odpoledne při sportovních soutěžích. Těšíme se na vás. Bližší informace na plakátku.

jílkův pohár 16.9. 2018

Děkujeme za podporu nadaci Blanicko otavské.

Jílkův pohár 16.6. 2018

Jílkův pohár 16.6. 2018

V sobotu 16. června vás zveme na Jílkův pohár na faře v Katovicích. Je to akce, při které může celá rodina společně strávit celé odpoledne při sportovních sotěžích. Těšíme se na vás. Info na plakátku.

06.16_jilek.jpg

Děkujeme za podporu nadaci Blanicko otavské.

 

Vyšel zpravodaj naší charity pro léto 2018

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2018Nabízíme vám nový letní zpravodaj naší charity. Přijměte pozvánku na naše akce i duchovní zamyšlení. Přejeme vám krásné léto.

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2018

Přání FCH Katovice a farností k Velikonocům

Přání FCH Katovice a farností k Velikonocům

Přejeme všem požehnané Velikonoce a radost ze vzkříšení Krista.

Přání FCH Katovice

Vyšel první zpravodaj roku 2018

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2018Na začátku března vyšel nový zpravodaj FCH Katovice pro jaro 2018. Je v něm pořad velikonočních bohoslužeb v našich farnostech, duchovní slovo a další aktivity. Těšíme se na setkání s vámi. 

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2018

Pozánka na křesťanský ples

Pozánka na křesťanský ples

Zveme vás na 26. křesťanský ples, který se koná 10. února v KD v Katovicích od 20:00 hodin. Bližší informace na plakátku. Těšíme se na setkání.

křesťanský ples Katovice

Setkání vedoucích koledníků a dobrovolníků na TS 2018

Setkání vedoucích koledníků a dobrovolníků na TS 2018

V úterý 2.1. 2018 se uskuteční na faře v Katovicích od 17h. setkání vedoucích a dobrovolníků, kteří chtějí pomoci s Tříkrálovou sbírkou 2018 v našich farnostech. Jsou zváni i všichni, kteří by chtěli pomoci a ještě váhají. Rádi přijmeme každou ochotnou ruku. Info na plakátku.

pozvánka

Adventní adorace v Katovicích

Adventní adorace v Katovicích

V pátek 22.12. od 17h. se koná adorace v Centru P.J.Jílka v Katovicích. Při ní bude možnost přijmout svátost smíření. Všichni jste srdečně zváni.

Vyšel nový zpravodaj na zimu 2017-18

zpravodaj fch katovice Vyšel nový zpravodaj FCH Katovice pro zimu 2017-18. Přejeme všem požehnaný čas adventní a zveme na všechny akce v naší charitě i našich farnostech.

zpravodaj fch katovice č.4