Farní charita Katovice byla založena  9. března roku 1995.  První ředitelkou byla paní Anna Veselá. Mezi první členy patřili paní Anna Čapková, paní Jana Kalčíková, paní Růžena Flašková, paní Jaroslava  Plochá, pan  Václav Štěpánek a další. Tito lidé se chtěli věnovat starým, opuštěným a nemohoucím lidem. Pan farář Jan Pietoň, který si přál mít pomocnou ruku pro pastoraci starých, uvítal založení charity a přál si, aby byla farní. Mezi první činnosti patřila pomoc s přijetím svátosti pomazání nemocných před Velikonocemi, dále pak vydávání zpravodajů, pomoc při organizaci křesťanského plesu a samozřejmě běžná pomoc lidem v nouzi.

11.9. 1997 se stal ředitelem naší charity pan Stanislav Talián, který vedl charitu až do 21.8. 2010, kdy náhle zemřel. In memoriam mu bylo uděleno ocenění dobrovolník roku, které bylo vyznamenáním pro celou naši charitu.

2.9. 2010 byla zvolena ředitelkou Alena Navrátilová. Farní charita si zachovala kontinuitu a rozšířila své aktivity i pro rodiny s dětmi.