Zpravodaj

má za cíl seznamovat lidi s činností charity, s pastorační činností farností a s akcemi, které se konají v našem centru P.J. Jílka. Součástí je vždy duchovní slovo našeho kněze.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2019