VÍME AKTUÁLNĚ!

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, vybralo se 80 milionů korun. Děkujeme!

Příspěvky v pokladničkách Tříkrálové sbírky jsou sečteny a výsledná částka z nich dosáhla celkem 52,3 milionu korun. Dalších téměř 24 milionů přinesla on-line koleda na webových stránkách sbírky a přes 4 miliony doputovaly od štědrých dárců přes DMS. Celkem tak letošní Tříkrálová sbírka přinesla potřebným téměř 80,3 milionu. Koleda ale ještě nekončí, on-line i pomocí DMS lze totiž sbírku podpořit až do konce dubna.

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, dárci letos sbírku podpořili 80 miliony korun. Děkujeme!

Tříkrálové pokladničky rozpečetěny, dárci letos sbírku podpořili 80 miliony korun. Děkujeme!

Příspěvky v pokladničkách Tříkrálové sbírky jsou sečteny a výsledná částka z nich dosáhla celkem 52,3 milionu korun. Dalších téměř 24 milionů přinesla on-line koleda na webových stránkách sbírky a přes 4 miliony doputovaly od štědrých dárců přes DMS. Celkem tak letošní Tříkrálová sbírka přinesla potřebným 80,3 milionu. 

Výsledky Ts 2021 ve FCH Katovice

Výsledky Ts 2021 ve FCH Katovice

V tyto dny jsme zakončili TS v našich farnostech Katovice, Volenice a Střelské Hoštice. Díky pandemii se sbírka uskutečnila v omezeném rozsahu. Jsme rádi, že jsme mohli Boží požehnání šířit prostřednicvím obchodů, obecních úřadů, lékáren, rodin, kapliček a kostelů. Všichni, kdo nám ochotně poskytli prostor, kdo donesli požehnanou křídu domů, k sousedům a přátelům, kdo se za zdar charitního díla modlili, kdo přispěli finančně nebo pomocí, jsou našimi důležitými pomocníky. Za tuto pomoc velmi děkujeme a vyprošujeme všem Boží požehnání. Výsledky TS ze statických kasiček najdete v příloze. Dále ještě probíhá online kasička.

Z výsledků jsme velmi mile překvapeni a stále se přesvědčujeme, že žijeme mezi velmi štědrými lidmi. Ještě jednou patří všem velký dík.

Výsledky TS 2021 FCH Katovice.pdf

 

Video od Novotných

Video od Novotných

Děkujeme rodině Novotných z Katovic za krásné tříkrálové video. Jakub, Eliška a Anežka nám udělali velikou radost o kterou se chceme s vámi podělit. Přejeme Novotným i vám všem hojnost Božího požehnání v tento tříkrálový čas. 

https://www.facebook.com/katovicka.farnost/videos/225667009067203/

TS 2021 začala i v naší FCH Katovice

TS 2021 začala i v naší FCH Katovice

Dnes začíná Tříkrálová sbírka 2021. Klasická koleda se nebude konat z důvodu pandemie.

Domníváme se, že to nejdůležitější na tříkrálové koledě je roznášení Božího požehnání, tedy přání dobrého našemu okolí. To nemůže přerušit žádný virus ani žádný stupeň PES. Proto vyzýváme všechny lidi, aby se stali nositeli požehnání do svého okolí. Proto jsme do veřejně přístupných míst v našem okolí, hlavně obchodů s potravinami, ale i do některých OÚ a kapliček dali požehnané křídy, které jsou volně k rozebrání pro každého, kdo chce požehnání šířit. Moc vám za tuto pomoc děkujeme. Zároveň si můžete vzít kalendáříky a cukříky. Kdo by chtěl přispět i finančně, může na těchto místech přspět do tříkrálových pokladniček. Zároveň je možné zaslat finance i na účet TS: 66008822/0800 v.s. 77702011 nebo dárcovskou DMS v hodnotě 30,60 nebo 90 Kč na číslo 87 777.

Je možné využít také i platbu přes QR kód qr k?d fch katovice

Všem dárcům patří velký dík a vyprošujeme Vám Boží požehnání.

Konkrétní informace najdete na www.trikralovasbirka.cz

 

Tříkrálová sbírka 2021
Jak nám můžete pomoci