Záměry Tříkrálové sbírky

 • Farní charita Katovice

  • Podpora péče o seniory a osoby hendikepované při Farní charitě Katovice.

   36 016 Kč
  • Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně vyloučených rodin při Farní charitě Katovice.

   36 015 Kč