Podporují nás

Naši činnost zastřešuje DCH České Budějovice.  Spolupracujeme s okolními charitami, našimi  farnostmi a obecními úřady v našem regionu. Dále spolupracujeme s BEZ o.s.

 Jsme charita dobrovolná a naše aktivity jsou financovány z darů,Tříkrálové sbírky, příspěvků městyse Katovice a drobných dárců.       Za podporu všem patří velký dík.