Zpravodaj

Zpravodaj FCH Katovice má za cíl seznamovat lidi s činností Charity, s pastorační činností farností a s akcemi, které se konají v našem centru P. J. Jílka. Součástí je vždy duchovní slovo našeho kněze.

Zpravodaje roku 2022

Přijměte informace z letošního roku, který jak věříme bude nadějí pro budoucnost nás všech.

Zpravodaj FCH Katovice č. 1 2022.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2022.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č. 3 2022.pdf

Zpravodaje roku 2021

Rok 2021 byl poznamenán omezeními epidemií COVID. Proběhly dvě velké vlny, které zamezily řadě aktivit naší chatity. Věříme v lepší rok 2022.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2021.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2021.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2021.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2021.pdf

 

Zpravodaje roku 2020

V roce 2020 zasáhla celou naši zemi i naši Charitu pandemie COVIDU 19. Museli jsme omezit, či zrušit většinu akcí. Zpravodaj se stal duchovním povzbuzením a pohlazením pro naše čtenáře.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2020. pdf.

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2020.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2020.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2020.pdf

 

Zpravodaje roku 2019

V roce 2019 se v naší charitě udála celá řada změn. Hlavní bylo, že odešel náš duchovní P. Jan Turek a novým duchovním se stal P. Roman Dvořák a farním vikářem, který k nám většinou dojíždí je P. Miroslav Šašek. Ke konci roku byla ke Katovicům přifařena farnost Kraselov. Snad všechny změny budou pro naše farnosti Bohem požehnané. Zpravodaje tohoto roku najdete pod článkem

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2019.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2019.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2019.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2019.pdf

Zpravodaje roku 2018

V roce 2018 se nám podařilo vydat každé čtvrtletí jeden zpravodaj. V nich jsou podstatné informace z našich čtyř farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Zde je jejich přehled.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2018.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2018.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2018.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2018.pdf

Zpravodaje roku 2017

V roce 2017 pokračovala činnost naší dobrovolné farní charity. Její některé aktivity lze nalézt ve  zpravodajích minuého roku. Zde je jejich přehled.

Zpravodaj FCH Katovice č. 1 2017.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2017.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2017.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2017.pdf

Zpravodaje roku 2016

V roce 2016 jsme prožili rok plný zakoušení Božího milosrdenství i ve společensví rodiny, farnosti, diecéze i celé církve. Naše Charita se snažila, aby všichni lidé v našem okolí mohli milosrdensví zažít osobně. Snad se nám to alespoň trochu podařilo. Informace jsme předávali i v našich zpravodajích. Zde jsou.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2016.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2016.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2016.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2016.pdf

Zpravodaje roku 2015

Rok 2015 byl pro maší charitu poměrně klidným. Seznamovali jsme se s paterem Janem Turkem a naše aktivity probíhaly podle plánu.

Zpravodaj FCH Katovice č 1 2015.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č. 2 2015.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2015.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2015.pdf

Zpravodaje roku 2014

V roce 2014 se naše Charita věnovala svým aktivitám a hlavní změnou u nás byl odchod pana faráře Petra Misaře a příchod patera Jana Turka.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2014.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2014.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2014.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2014.pdf

Zpravodaje roku 2013

Všechny zpravodaje vycházely pravidelně a informovali o dění v naší chartě i v našich farnostech. Zpravodaje se vydalo celkem asi 3000 ks a zájem o něj rostl.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2013.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2013..pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3. 2013.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4. 2013.pdf

Zpravodaje roku 2012

Rok 2012 byl pro naší charitu docela klidným rokem a práce pokračovala bez komlikací. O tom svědčí i zpravodaje s duchovním slovem P. Petra Misaře.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2012.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2012.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2012.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2012.pdf

Zpravodaje roku 2011

V roce 2011 pokračovala naše činnost bez velkých změn. Rok 2011 byl klidným rokem se spoustou akcí.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2011.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2011.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2011.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2011.pdf

Zpravodaje roku 2010

Redakci zpravodaje opouští pan Stanislav Talián, který náhle zemřel. Smrt pana Taliána byla velmi nečekaná a zasáhla celou naši Charitu. Protože bylo na čem stavět, tak nás tato ztráta nepoložila a novou ředitelkou se stala paní Alena Navrátilová. Redakci zpravodaje má na starosti Miroslav Čapek.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2010.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2010.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2010.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2010.pdf

Zpravodaje roku 2009

Zpravodaj v roce 2009 se začal vydávat jako čtvrtletník. V pravidelném vydávání zpravodaje jsme se snažili zajistit lepší informovanost o naší činnosti. První náklady byly asi 200 ks.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2009.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2009.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 2009.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.4 2009.pdf

Zpravodaje roku 2008

Zpravodaj v roce 2008 se značně rozšířil. V roce 2008 se v Katovicích uskutečnilo otevření centra patera Josefa Jílka. P. Jílek působil v Katovicích a za 2. sv. války byl popraven nacisty pro svoji odbojovou činnost. V centru spolupracuje farnost, Charita, o.s. BEZ a obec. Tato spolupráce je patrná i na činnosti farní charity.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2008.pdf

Zpravodaje roku 2007

V roce 2007 pokračovala spolupráce v redakci zpravodaje. V tomto roce jsme měli 2 duchovní správce patera Viktora Frýdla a patera Miroslava Nikolu. Tato skutečnost, ale nerozdělila naše farnosti a dále jsme společně pokračovali v práci.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2007.pdf

Zpravodaje roku 2006

Zpravodaje od roku 2006 jsou vytvářeny na PC. Pan Stanislav Talián dodávval podklady pro zpravodaj a Miroslav Čapek je upravoval do digitální podoby. Hledali jsme také vhodný formát.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 2006.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 2006.pdf

Zpravodaje roku 1998 - 2005

Zpravodaje v tomto období vytvářel pan Stanislav Talián. Bohužel se nám žádné zpravodaje z tohoto o bdobí nedochovaly. Pokud by je někdo ještě doma objevil a poskytl nám je, budeme velmi rádi.

Zpravodaje roku 1997

Rokem 1997 končí aktivita v psaní zpravodaje. Za záchranu těchto historických materiálů vděčíme rodině Kalčíků z Katovic. Moc jim za to děkujeme. Končí redakční činnost patera Vendelína Šimečka.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 1997.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 1997.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 1997.pdf

Zpravodaje roku 1996

Zpravodaje v roce 1996 pokračovaly v informacích z naší farní charity a života v našich farnostech.          Redakci stále vedl pater Šimeček.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 1996.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 1996.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 1996.pdf

Zpravodaje roku 1995

Zpravodaje v roce 1995 monitorovaly zahájení činnosti naší farní charity a život v našich farnostech. Psal je pater Vendelín šimeček, který kdysi pracoval v redakci KN.

Zpravodaj FCH Katovice č.1 1995.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.2 1995.pdf

Zpravodaj FCH Katovice č.3 1995.pdf