Podporují nás

Naši činnost zastřešuje DCH České Budějovice. Spolupracujeme s okolními Charitami, našimi  farnostmi a obecními úřady v našem regionu. Dále spolupracujeme s BEZ n.o.

 Jsme charita dobrovolná a naše aktivity jsou financovány z darů, Tříkrálové sbírky, příspěvků městyse  Katovice a drobných dárců.

Za podporu všem patří velký dík a vyprošujeme jim Boží požehnání.