Akce

FCH Katovice se ve svých aktivitách nejprve zaměřovala na pomoc starým lidem. Dnes se snažíme našimi aktivitami pomáhat všem lidem. Dětem, mládeži i celých rodinám, staré nevyjímaje. Snažíme se, aby se každý cítil plnoprávným členem své rodiny doma, ve své obci, farnosti i v naší Charitě. Proto děláme mnoho různých aktivit.