Jak pomáháme

FCH Katovice pracuje od roku 1995 jako organizace lidí s křesťanskými hodnotami. Naše aktivity realizujeme ve volném čase. Je to projev naší víry, obětavosti a lásky ke Kristu i k lidem. Sdružujeme lidi z obcí Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice, Volenice a okolí. Snažíme se o to, aby z každé obce byl v charitě alespoň jeden člověk, který bude schopen účinně a fundovaně pomoci liden v nouzi ve svém nejbližším okolí a také bude schopen předávat informace o činnosti naší Farní Charity. Pokud je situace lidí v nouzi nad naše síly, snažíme se nabídnout pomoc větších Charit, které umí daný problém řešit. Jsme otevření všem, kteří mají ochotné a obětavé srdce a ruce.