Rodina

Pro naši Charitu jsou důležité rodiny, ve kterých mohou vyrůstat děti a mít zde stálé zázemí a pevnou jistotu. Ta je důležitá i pro nejstarší členy, kteří by měli mít možnost v rodinách klidně dožít. Neseme jako bolest, když se rodiny rozdělují, nebo jsou neúplné. Snažíme se všem pomoci nalézt společný čas pro sebe, a tak pomoci najít cestu lidí k sobě.  Proto nabízíme, pokud je to v našich možnostech, aby děti i jejich rodiny smysluplně trávily společně svůj volný čas. V těchto aktivitách spolupracujeme s farnostmi, obcemi a o.s. BEZ.