Senioři

Farní charita Katovice chce pomáhat starým a nemocným. Podporujeme rodiny, které se starají o své nemocné členy upoutané na lůžko. Další snahou je informovat o akcích a aktivitách Charity a farností prostřednictvím zpravodaje. Snažíme se také potěšit přáním k Vánocům a novému roku. Pravidelně se také koná předvelikonoční setkání. Zde je možné duchovně pookřát ve svátostech smíření, pomazání nemocných a eucharistii. Po mši svaté je možnost k osobním setkáním a rozhovorům. Proto zajišťujeme dopravu ze všech našich obcí do vyhřátého a bezbariérového kulturního domu v Katovicích.