Senioři

Farní charita Katovice chce pomáhat starým a nemocným. Podporujeme rodiny, které se starají o své nemocné členy upoutané na lůžko. Další snahou je informovat o akcích a aktivitách Charity a farností prostřednictvím zpravodaje. Snažíme se také potěšit přáním k Vánocům a novému roku. Pravidelně se také koná předvelikonoční setkání. Zde je možné duchovně pookřát ve svátostech smíření, pomazání nemocných a eucharistii. Po mši svaté je možnost k osobním setkáním a rozhovorům. Proto zajišťujeme dopravu ze všech našich obcí do vyhřátého a bezbariérového kulturního domu v Katovicích.

Video od Novotných
7. ledna 2021 Jak pomáháme

Video od Novotných

Děkujeme rodině Novotných z Katovic za krásné tříkrálové video. Jakub, Eliška a Anežka nám udělali velikou radost o kterou se chceme s vámi podělit. Přejeme Novotným i vám všem hojnost Božího požehnání v tento tříkrálový čas.  https://www.facebook.com/katovicka.farnost/videos/225667009067203/

10. března 2020 Senioři

Zrušení setkání dříve narozených před Velikonocemi 14.3.

Dnes jsme se po nařízení vlády ČR o ochraně obyvatelstva před koronavirem rozhodli, že zrušíme setkání dříve narozených v sobotu 14. března. Snažíme se preventivně nevydávat dříve narozené riziku nákazy, která by mohla vést k jejich zdravotním problémům. Setkání uskutečníme v náhradním termínu po dohodě s našimi kněžími i lidmi. Pokud budete potřebovat, mohou Vás naši duchovní navštívit osobně. Omlouváme se a přejeme všem pevné zdraví duše i těla.                                      Za FCH Katovice Miroslav Čapek Zrušení setkání 14.3.      

Setkání dříve narozených před Velikonocemi 14.3.
4. března 2020 Senioři

Setkání dříve narozených před Velikonocemi 14.3.

Pokud se chcete duchovně připravit na Velikonoce a přijmout svátosti pomazání nemocných, eucharistie a svaté zpovědi, přijměte pozvání do kulturního domu v Katovicích 14. března. Od 9h. možnost svaté zpovědi a od 10h. následuje mše svatá. Na setkání se těší P. Petr Koutský, P. Roman Dvořák, P. Miroslav Šašek a naše charita. Pro dopravu můžete použít bezplatnou dopravu podle rozpisu na plakátku.  plakátek 14.3.