Tříkrálová sbírka

TKS

Tříkrálová sbírka probíhá v obcích našich farností. Hlavním jejím účelem je přinést Boží požehnání do všech rodin. Chceme, aby se do sbírky zapojili lidé z místa, kde sbírka probíhá. Proto potřebujeme mnoho spolupracovníků i dětských koledníků. Kdo by chtěl pomoci je vítán.

Výtěžek sbírky se ze 65% vrací zpět do naší Charity, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.

Máme snahu podporovat:

  1. Staré nemohoucí v domácí péči
  2. Volnočasové aktivity, které umožní celé rodině strávit společně a smysluplně volný čas.                                                  Organizujeme i setkání nemocných a strších lidí, kde naleznou duchovní doprovázení našich kněží a pomoc.
    Dále se mohou setkat s vrstevníky v neformální atmosféře.

    Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

záměry        výsledky        fotografie

Jak můžete přispět na Tříkrálovou sbírku 2022

Online koleda

ONLINE koleda 

Na webu Tříkrálové sbírky najdete až do 30. dubna online kasičku, do které po zadání PSČ nebo obce můžete přispět konkrétní Charitě na území ČR. Jak to funguje?

DAROVAT ONLINE

Zažijte radostné chvíle při zpěvu koledy, přijměte požehnání a darujte do ONLINE kasičky. Při darování zadejte do pole "Katovice" nebo PSČ a dar pošlete přímo naší Charitě.

Zaslat můžete i dárcovskou sms.

Štěpán Langášek - moravany u Brna

Přispějte přes účet přímo

Farní charitu Katovice můžete podpořit bankovním převodem nebo, hned a tady, zasláním platby přes vaši mobilní bankovní aplikaci. 

tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800

Variabilní symbol FCH Katovice:
777920701


Děkujeme Vám a přejeme požehnaný rok 2022.

V případě dotazu nás kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky:

Alena Navrátilová, tel.: 721 170 767, e-mail: farni.charita.katovice@seznam.cz

Více informací ke sbírce na centrálním webu 

WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ

23. ledna 2021 Tříkrálová sbírka

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 ve FCH Katovice

V tyto dny jsme zakončili TS v našich farnostech Katovice, Volenice a Střelské Hoštice. Díky pandemii se sbírka uskutečnila v omezeném rozsahu. Jsme rádi, že jsme mohli Boží požehnání šířit prostřednicvím obchodů, obecních úřadů, lékáren, rodin, kapliček a kostelů. Všichni, kdo nám ochotně poskytli prostor, kdo donesli požehnanou křídu domů, k sousedům a přátelům, kdo se za zdar charitního díla modlili, kdo přispěli finančně nebo pomocí, jsou našimi důležitými pomocníky. Za tuto pomoc velmi děkujeme a vyprošujeme všem Boží požehnání. Výsledky TS ze statických kasiček najdete v příloze. Dále ještě probíhá online kasička. Z výsledků jsme velmi mile překvapeni a stále se přesvědčujeme, že žijeme mezi velmi štědrými lidmi. Ještě jednou patří všem velký dík. Výsledky TS 2021 FCH Katovice.pdf  

Výsledky TS 2020 ve FCH Katovice
17. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Výsledky TS 2020 ve FCH Katovice

V naší charitě se letos vybralo rekordních 196 526 Kč. Je to práce více než 40 vedoucích a 140 koledníčků. Patří jim za to velký dík. Děkujeme také všem lidem kteří přispěli podle svých možností. Z výsledku je jasné, že žijeme mezi hodnými a štědrými lidmi. Všem vyprošujeme Boží požehnání. Ještě jednou velké díky všem. Podrobnější info je v tabulce: Výsledky TS 2020 FCH Katovice    

Naši koleníci v novinách
17. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Naši koleníci v novinách

Naši tříkráloví koledníci se objevili v Katolických novinách č.2/2020. Fotografie je z obchodu u Kotrbů kde koledoval Michal Novotný a jeho děti. Děkujeme za pozitivní zprávy Radku Gálisovi.

Výsledky TS 2019 ve FCh Katovice
13. ledna 2019 Tříkrálová sbírka

Výsledky TS 2019 ve FCh Katovice

Od 5. do 7. ledna probíhala v našich farnostech Katovice, Kraselov, Volenice a Střelské Hoštice Tříkrálová sbírka 2019. Koledovalo celkem 42 skupin. V nich bylo více než 160 lidí, kteří navštívili všechny naše obce. Nejcennější je, že nesli Boží požehnání do všech našich obcí a domovů. Nabídli možnost přispět na projekty Charity. Lidé nás opět mile překvapili, protože se u nás vykoledovalo 180 735 Kč. Moc všem děkujeme a vyprošujeme jim Boží požehnání. Bližší informace o rozdělení TS 2019 u nás, jsou na plakátku. Ještě jednou všem děkujeme a Pán Bůh Vám to odplať Výsledky TS 2019 FCH Katovice

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná
2. ledna 2019 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná

Tříkrálová sbírka v našich farnostech začíná v sobotu 5. ledna a pokračuje v neděli 6. ledna. Prosíme o vstřícnost a štědrost k tříkrálovým koledníkům. Děkujeme. 

Tříkrálová sbírka ve FCH Katovice je sečtena
12. ledna 2018 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka ve FCH Katovice je sečtena

Tříkrálová sbírka ve všech obcích našich farností Katovice, Kraselov, Volenice a Stř. Hoštice již skončila. Máme velkou radost z toho, že koledníci prošli všechny obce a nesli s sebou Boží požehnání všem lidem. A ti nezůstali lhostejní a letos opět překonali naše očekávání a darovali 173 619 Kč. Patří jim velký dík i všem koledníkům a vedoucím skupinek. Bůh vám to odplať. Výsledky a určení sbírky jsou v příloze. ts 2018 fch katovice.pdf  

Setkání vedoucích koledníků a dobrovolníků na TS 2018
30. prosince 2017 Tříkrálová sbírka

Setkání vedoucích koledníků a dobrovolníků na TS 2018

V úterý 2.1. 2018 se uskuteční na faře v Katovicích od 17h. setkání vedoucích a dobrovolníků, kteří chtějí pomoci s Tříkrálovou sbírkou 2018 v našich farnostech. Jsou zváni i všichni, kteří by chtěli pomoci a ještě váhají. Rádi přijmeme každou ochotnou ruku. Info na plakátku. pozvánka

22. ledna 2017 Tříkrálová sbírka

Výsledek TS 2017 ve FCH Katovice


    V letošní Tříkrálové sbírce se v našich obcích vybralo 154 261 Kč. Je to velký úspěch všech vedoucích skupinek, koledníků i těch kteří jakkoli přispěli. Nejvíce nás těší, že koledníci navštívili všechny obce v našich farnostech a nesli tak Boží požehnání všem lidem. Je jasně zřejmé, že žijeme mezi lidmi kteří mají otevřená srdce. Vám všem patří velký dík.      Výčetka jednotlivých obcí          ts 2017 fch katovice.pdf

22. ledna 2016 Tříkrálová sbírka

Natočili naše koledníky

Naše tříkrálové koledníky z Katovic natočili pro Strakonickou televizi. Informace jsou sice o OCH Strakonice, ale naše výsledky jsou v příloze. Všem vedoucím, malým koledníkům a dárcům ještě jednou veký dík.  "https://www.youtube.com/embed/Ba-2FwNePL8?feature=player_profilepage" ts 2016 fch katovice 2.pdf

16. ledna 2016 Tříkrálová sbírka

Výsledky TS ve FCH Katovice 2016

  V naší farní charitě v Katovicích jsme sečetli všechny kasičky ve středu 13.1. 2016   Výtěžek sbírky činí 140 431 Kč.   Je to pro nás velké překvapení a všem vedoucím skupinek, koledníkům, dárcům a dobrodincům děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání a milosti.  Sumář jednotlivých obcí je v příloze.  Ještě jednou, všem patří veký dík. ts 2016 fch katovice 2.pdf