Tříkrálová sbírka

TKS

Tříkrálová sbírka probíhá v obcích našich farností. Hlavním jejím účelem je přinést Boží požehnání do všech rodin. Chceme, aby se do sbírky zapojili lidé z místa, kde sbírka probíhá. Proto potřebujeme mnoho spolupracovníků i dětských koledníků. Kdo by chtěl pomoci je vítán.

Výtěžek sbírky se ze 65% vrací zpět do naší Charity, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.

Máme snahu podporovat:

  1. Staré nemohoucí v domácí péči
  2. Volnočasové aktivity, které umožní celé rodině strávit společně a smysluplně volný čas.                                                  Organizujeme i setkání nemocných a strších lidí, kde naleznou duchovní doprovázení našich kněží a pomoc.
    Dále se mohou setkat s vrstevníky v neformální atmosféře.

    Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

záměry        výsledky        fotografie

Jak můžete přispět na Tříkrálovou sbírku 2022

Online koleda

ONLINE koleda 

Na webu Tříkrálové sbírky najdete až do 30. dubna online kasičku, do které po zadání PSČ nebo obce můžete přispět konkrétní Charitě na území ČR. Jak to funguje?

DAROVAT ONLINE

Zažijte radostné chvíle při zpěvu koledy, přijměte požehnání a darujte do ONLINE kasičky. Při darování zadejte do pole "Katovice" nebo PSČ a dar pošlete přímo naší Charitě.

Zaslat můžete i dárcovskou sms.

Štěpán Langášek - moravany u Brna

Přispějte přes účet přímo

Farní charitu Katovice můžete podpořit bankovním převodem nebo, hned a tady, zasláním platby přes vaši mobilní bankovní aplikaci. 

tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800

Variabilní symbol FCH Katovice:
777920701


Děkujeme Vám a přejeme požehnaný rok 2022.

V případě dotazu nás kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky:

Alena Navrátilová, tel.: 721 170 767, e-mail: farni.charita.katovice@seznam.cz

Více informací ke sbírce na centrálním webu 

WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ

23. prosince 2015 Tříkrálová sbírka

Pozvánka pro vedoucí skupinek koledníků

V úterý 29.12. 2015 v 18 hodin se na faře v Katovicích sejdou všichni vedoucí skupinek koledníků pro TS 2016. Domluví se na organizaci Tříkrálové sbírky v našich farnostech. Když se budete chtít přidat, přijďte, budete srdečně vítáni.   pozvanka vedoucich i kol. 2016.pdf

16. ledna 2015 Tříkrálová sbírka

Výsledky TS ve FCH Katovice

  Ve Farní charitě v Katovicích jsme sečetli Tříkrálovou sbírku v našich farnostech Katovice, Kraselov, Volenice a Střelské Hoštice. Celková vybraná částka je 117 230 Kč Moc děkujeme všem koleníkům, vedoucím skupinek, dárcům i lidem kteří nás jakkoli podporují. Věříme, že Pán Bůh vám všem požehná.

6. ledna 2015 Tříkrálová sbírka

Napsali o nás ve Strakonickém deníku 6.1. 2014

Ve Strakonickém deníku o nás napsal Radek Gális, který se zajímal o to, jak probíhá Tříkrálová sbírka v našich farnostech.  Děkujeme za zájem a pozitivní medializaci naší práce.

17. ledna 2014 Tříkrálová sbírka

Výsledky TS 2014 ve FCH Katovice

V obcích našich farností Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice se při letošní sbírce vybralo 109 073 Kč, což je o necelých 6 tisíc více než loni. Děkujeme ze srdce všem dárcům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky 2014. Tento úspěch je možný jen díky nim. Bůh vám žehnej.

2. ledna 2014 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v našich farnostech

I v letošním roce se koná v obcích našich farností Tříkrálová sbírka. Mějte otevřená srdce pro Boží požehnání vašim domovům, které vám přinášejí tříkráloví koledníci.

17. ledna 2013 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2013 ve FCH Katovice

Tříkrálová sbírka 2013 se mohla ve FCH Katovice uskutečnit díky 28 vedoucím skupinek a více než sedmdesáti malým koledníkům, kteří roznášeli Boží požehnání do 25 obcí ve farnostech Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice. Lidé otevírali nejen své domovy, ale i srdce a proto se vybralo 103 692 Kč. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli, koledovali, vedli skupinky, modlili se za zdárný průběh, nebo jinak pomohli. Pán Bůh vám vaši štědrost jistě odplatí. Těšíme se, že se sejdeme na některé z akcí pořádaných FCH Katovice.   Připojujeme přehled výsledků v jenotlivých obcích.  TS 2013 FCH Katovice.pdf

20. prosince 2012 Tříkrálová sbírka

Pomoc při Tříkrálové sbírce 2013

Pokud máte zájem pomoci při Tříkrálové sbírce 2013 v obcích farností Katovice, Kraselov, Volenice a Střelské Hoštice, přihlaste se u členů FCH Katovice. Jsou vítány děti ( jako králové ) i dospělí ( vedoucí skupin ). Žehnání koledníkům bude v neděli 30.12. 2012. Schůzka vedoucích skupin bude 3.1. 2013 v 18:00h na faře v Katovicích. Pozvanka kostel 2013.pdf